05.07.2020 22:58:53
USD (Alış - Satış) : 2.91 - 2.93 EUR (Alış - Satış) : 3.27 - 3.30

ANKARA'DA 7 İL BULUŞTU

Ankara TKİ Sosyal Tesislerinde 7 ilin Dernek başkanları, yönetim kurulları ve seçkin misafirlerin katılımıyla resmi birliktelik oluşturmak için ilk toplantı yapıldı. Batı Karadeniz'in birlik olması yönünde ilk adım olma niteliğini taşıyan toplantı sonrasında ortak basın bildirisi yayımlandı.

Editör : Dörtdivan DünyasıKategori : BOLULULAR24 Aralık  2019 Salı - 14:14
BATI KARADENİZ PLATFORMU RESMİ KİMLİĞE KAVUŞUYOR
Batı Karadeniz İllerini Ankara’da temsil eden sivil toplum kuruluşlarının (Sinop, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Bolu İlleri Ankara İli Dernekleri) yaklaşık bir yıl öncesinden başlayan çalışmalar resmi birlikteliğe gidiyor. 23.12.2019 saat 18:00’de Ankara TKİ Sosyal Tesislerinde 7 ilin dernek başkanları, yönetim kurulları ve seçkin misafirlerinin katılımıyla resmi birliktelik oluşturmak için ilk toplantı yapıldı. Batı Karadeniz’in birlik olması yönünde ilk adım olma niteliğini taşıyan toplantıda heyecan doruktaydı. Ortak geleceğe ortak akılla yürümek için bir araya gelen derneklerin yönetimleri, proje temelli yaklaşıma, Bölge olarak her türlü hedeflere ve sorunların çözümüne birlikte yürüme iradesini üst düzeyde bir kere daha vurguladı.
Toplantıda dile getirilen temel konular aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
Bölge, göçler vermektedir. Devlet ve özel sektör yatırımlarını yeterince alamamaktadır. Doğası, tarihi, kültürü vs. elindekileri değerlendirememektedir.
Bölge’nin her geçen gün biraz daha geri gittiği,
Diğer bölgelere göre devlet tarafından yapılan alt yapı ve üst yapı yatırımlarının geride kaldığı,
Yatırım çekemediği,
Sürekli göçler vererek genç nesillerini kaybettiği,
Muhteşem doğası, tarihi, kültürü ve diğer değerlerini değerlendiremediği konuları üzerinde duruldu.
Bölge siyaset, ekonomi, bürokrasi ve basın yayında güçsüz kalmıştır.
Bölge’nin Ankara’da bürokraside bir ağırlığının kalmadığı,
Bölge siyasetinin etkin olamadığı,
Bölge’de büyük iş adamlarının bulunmadığı ya da bulunanların Bölge’ye yeterince yatırım yapmadığı,
Bölge’nin basın yayında da etkin olmadığı,
Bunların Bölge’nin gücünü kırdığı ifade edilmiştir.
Bölgenin ufku daralmıştır.
Bölge beklentilerinin ufkunun da daralarak günlük beklentiler veya küçük yatırımlar düzeyinde kaldığı, bir büyük bakış ve ufkun, vizyonun gerekli olduğu konusunda iş adamıyla, sanayisiyle, eğitimiyle, esnafıyla, basınıyla, … tüm Bölge’de farkındalık oluşturulması gerektiği konusu özellikle belirtildi.
Bölge’de yatırımlar için cazibe merkezlerinin oluşması birlikte çaba göstermeye bağlıdır.
Birlik içinde hareket edilemediği için Bölge olarak güçsüz kalındığında mutabık kalındı. Bölgede potansiyellerine bağlı olarak oluşacak cazibe merkezlerinin tüm bölgeyi etkileyeceğine, bunun için gelişme imkanı olan yerlerin ve sektörlerin gelişimi için ortak gayret sarf edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Bu birliğin temel hedefinin de bu olacağı vurgulandı.
Toplantı aşağıda sunulan basın bildirisiyle sona erdi.

BATI KARADENİZ PLATFORMU BASIN BİLDİRİSİ
Batı Karadeniz İllerini Ankara’da temsil eden sivil toplum kuruluşları olarak (Sinop, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Bolu İlleri Ankara İli Dernekleri) yaklaşık bir yıl öncesinden başlayan, sorunlarımıza çözüm üretmeye ve ortak geleceğimize yönelik Bölgemiz çapında etkisi olabilecek yatırımlar, projeler ve beklentilerimizle ilgili ortak akılla hareket etmeye, başkentte Bölgemizle ve hemşerilerimizle ilgili konularda lobi faaliyetinde bulunmaya, 7 il olarak güç birliğiyle Bölgemize katkı vermeye yönelik çalışmalarımızda artık resmi bir nitelik kazanma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Ortak sorunlarımız, beklentilerimiz ve geleceğimiz bizi kader ortaklığında birleştirmiştir.
Bölgemiz, İstanbul’dan uzanan sanayi aksının hemen yanında yer almasına ve yatırımlar için imkanlar barındırmasına rağmen sanayi bölgesi olma, proje ve yatırım çekme anlamında önemli sıkıntılar yaşamakta, durmadan göç vermekte, alt ve üstyapı yatırımlarında diğer bölgelere göre geri kalmaktadır. Gelişmiş ülkelerin aksine sanayileşmenin belirli merkezlerde yoğunlaşması, bölgemiz ve ülkemiz açısından sorunlar doğurmaktadır. Kalkınmanın, alt ve üstyapı yatırımlarıyla sanayi yatırımlarının Bölgemize çekilmesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, aşağıdaki konuları ilk hedeflerimiz olarak belirledik:
1) Türkiye’nin üçüncü büyük limanı, hemen yakınında hava alanı, demiryolu ve karayolu ile ulaşım imkanları, İstanbul, İzmit, Adapazarı gibi sanayi merkezleri ile Er-demir ve Kar-demir gibi sanayi hammaddesi üretim yerlerine ve hitap edilebilecek pazarlara yakınlığı, Bölgede kurulması planlanan mega endüstri bölgesinin ve YİD modeliyle gerçekleştirilecek hizmetlerin fonksiyonel hale gelmesine vereceği katkı, sunduğu imkanlar ve rantabilitesi ile öne çıkan yapısıyla sanayileşmenin Anadolu’ya yaygınlaştırılmasını sağlayacak en değerli yerlerden biri olması, ülkemizin ve görece geri kalmış sürekli göç veren bölgemizin kalkınmasına, sanayileşmenin ilk aşamalarında itici güç olarak vereceği büyük katkı ve daha birçok unsuru dikkate alarak, milli aracımızın üretim yeri olarak Filyos/Zonguldak’ın seçilmesi ve belirlenmesi.
2) Karadeniz oto yolu projesinin Sinop’tan Düzce’ye kadar olan kısmının tıpkı birinci kısımda olduğu gibi özel bir gayretle tamamlanmasına çalışılması.
3) Sakarya – Bartın demiryolu projesi ve yapımı işinin hızlandırılarak tamamlanması.
Hedefimiz bölgesel kalkınmaya katkı verebilecek proje ve yatırımlara güç birliği yaparak katkı vermek, yatırımlarda, devlette ve bürokraside bölgemizin üst düzeyde bir yerinin olmasına çalışmaktır. Bu amaçla yaklaşık bir yıldır yatırımcı kuruluşlarda ve üst düzey makamlarda bu konular hakkındaki taleplerimizi birlikte ileterek lobi faaliyetinde bulunduk.
Şüphesiz önem ve öncelik verdiğimiz konular bunlarla sınırlı değildir. Ülkemizde yatırımlardan en az istifade eden, her geçen gün biraz daha geriye giden Bölgemizin çevreye duyarlı büyük yatırımlara kavuşturulması, alt ve üstyapı eksiğinin giderilmesi, ekonomik, sosyal, kültürel, coğrafi potansiyelinin açığa çıkarılarak görünür hale getirilmesi, Bölge’de günübirlik küçük çaplı beklentiler yerine büyük çaplı proje ve yatırım algısını üst düzeye çıkaracak bir farkındalık oluşturulması, böylece Batı Karadeniz’in bir cazibe merkezi haline getirilmesi için çabalarımız sürecektir. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde Sinop’un dünya çapında bir nükleer enerji bilim ve teknoloji merkezi olması, Çankırı’nın -“Ilgaz neden bir Davos olmasın!” sloganıyla ifade ettiğimiz- dünya çapında bir turizm ve toplantı merkezi olması, IPARD yardımlarından bölgemizin tüm illerinin yararlanması, Bolu Dernekleri Federasyonumuzun öncülüğünü yaptığı, son derece değerli, Bölgeye proje ve yatırım tohumu ekme anlamını taşıyan sürdürülebilir kalkınma derneklerinin bütün Bölgeye yaygınlaştırılması, Bolu’nun termal sular ve muhteşem doğasıyla entegre tesislerle kaplı bir turizm merkezi olması, BAKAP’ın fonksiyonel hale getirilmesi gibi büyük hedeflerimiz var. Karabük’te Safranbolu’nun, Keltepe Kayak Merkezi Tesislerinin, Çankırı’da Yâren Kültürünün, Türkiye’nin yüzyıllarca tuz ihtiyacını karşılayacağı ifade edilen Kaya Tuzu Mağarasının, Zonguldak’ta Gökgöl Mağarasının, Danaağzı Tabiat Parkı’nın, Sinop’un kalesi, Erfelek’in şelalelerinin, Kastamonu’nun çekme helvası, Valla ve Horma Kanyonlarının, Bartın’da İnkumu ve Amasra’nın, Bolu’nun kaplıcaları ve Akkaya Travertenlerinin, Türkiye’nin orman ve doğa zengini bu coğrafyanın daha birçok değerlerinin bilinmesine, daha görünür hale gelmesine Bölgemizin olduğu kadar, Türkiyemizin ve dünyanın da ihtiyacı var. Bu kapasitemizin değer ifade etmesine ve Bölgemizin gelişimine yönelik her projenin yanında, desteğinde olacağız.
Bunların hepsinden öte ortak kaderi paylaştığımızın farkına vararak birlik olabilmemizin verdiği gücün öneminin farkındayız. Bölgemizin geleceği için hayallerimiz var.
Bölge adına yaptığımız faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Bu kapsamda ilk hedeflerimiz olarak belirlediğimiz milli aracın Filyos’ta üretilmesine ve yukarıda yer verdiğimiz diğer taleplerimize yönelik olarak topladığımız imzaları yarın Külliye’ye teslim ederek Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep edeceğiz.
Birliğimiz, gücümüzdür. Ortak ideallerimiz için herkesi birlik olmaya, ortak akılla çalışmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla
Tuncay Gencer: Başkent Zonguldaklılar Derneği ve Batı Karadeniz Platformu Dönem Başkanı
Kenan Güllü: Ankara Sinop İli ve İlçeleri Derneği Başkanı
Kahraman Uyanık: Kastamonu ve Yöresi Dayanışma Derneği Başkanı
Aydın Öksüz: Ankara Çankırılılar Derneği Başkanı
İsa Gökmenoğlu: Ankara Bolulular Derneği Başkanı
Muzaffer Dereli: Ankara Karabüklüler Derneği Başkanı
Necati Erdem: Bartın İli ve İlçeleri Yardımlaşma Derneği Başkanı


 

Yorum Yaz

İsim Mail
 
Bu habere yazılan yorumlar

YAZARLAR

Tamamı