23.02.2020 03:51:35
USD (Alış - Satış) : 2.91 - 2.93 EUR (Alış - Satış) : 3.27 - 3.30

Otlak ve Çayırların Kullanımı

Dörtdivan Kaymakamlığı sosyal paylaşım ağı facebook sayfasında "Mera, Yaylak, Kışlak ve Kamuya Ait Otlak ve Çayırların Korunması ve Kullanım Esasları" hakkındaki Valilik Genelgesini yayımladı. 2019 yılı otlatma mevsim başlangıç ve bitiş tarihleri 15 Nisan-15 Ekim olarak belirlendi.

Editör : Dörtdivan DünyasıKategori : DÖRTDİVAN08 Mart  2019 Cuma - 15:22
MERA, YAYLAK, KIŞLAK VE KAMUYA AİT
OTLAK VE ÇAYIRLARIN KORUNMASI VE KULLANIM ESASLARI
İlçemiz genelinde mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırlarda aşırı otlatmayı, işgal ve tecavüzleri, yaylaklarda düzensiz yapılaşmayı önlemek, mera alanlarının sürdürülebilirliklerini sağlamak için mera ve yaylaklardan yararlanan ve geçiş yapan göçerlerin 2019 yılında uyması gereken esaslar aşağıda belirlenmiştir:
1- Mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırların erken ilkbaharda ve geç sonbaharda aşırı ve düzensiz otlatılmalarının engellenmesi ve verimliliklerinin arttırılması için, İlçemizde mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırlarda 2019 yılı otlatma mevsim başlangıç ve bitiş tarihleri 15 Nisan-15 Ekim olarak belirlenmiştir.
Mera ıslah ve amenajman projeleri yürütülen yerleşim birimlerinde projeler kapsamında hazırlanan otlatma planlarına göre otlatma yapılacaktır. Köy Muhtarlıkları ile muhtelif kanunlar ile köy tüzel kişiliği kalkarak mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde mahalle muhtarlıkları ve/veya belediye başkanlığı otlatma planları ve otlatma mevsimi tarihlerine uyulmasını ve uygulanmasını sağlamak ile birlikte geliştirme projelerinde öngörülen hususların yerine getirilmesinde, kamu görevlilerine yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar.
2- İlçemizdeki mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırların otlatma periyodundaki kaba yem üretimleri, mevcut hayvanların otlatma periyodundaki kaba yem ihtiyaçlarını karşılamadığından ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları henüz sonuçlanmadığından 2019 yılında ilçemizde mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırların ilçe içinden veya ilçe dışından gelen göçerlere (sürü sahiplerine) kiralama işlemi yapılmayacaktır.
3- Hayvanlarını yaylaklara çıkaran çiftçilerimizin öncelikli olarak geçişlerini motorlu araçlarla yapmaları, mümkün olduğunca karayollarını kullanmamaları, kullanmak zorunda kalırlarsa hem yol güzergâhında hem de karşıdan karşıya geçişlerde gerekli emniyet tedbirlerini almaları gerekmektedir.
4- Çiftçilerimizin hayvanlarını mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırlara naklederken ve/veya otlatırken kullandıkları güzergâhlardaki tarım arazilerine, su kanallarına, sıvat suluk v.b. çiftçi mallarına zarar vermeyecek şekilde gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.
5- Yaylak ve kışlaklarda, 442 sayılı Köy Kanunu'nda öngörülen inşaatlar ile valiliklerden izin alınmak suretiyle imar mevzuatına göre yapılacak kullanma amacına uygun mandıra, suluk, sundurma ve süreklilik göstermeyen barınak ve ağıllar ile Turizm Bakanlığının talebi üzerine turizme açılması uygun görülen bölgelerde, ahşap yapılar dışında, ev, ahır ve benzeri inşaatlar yapılamaz.
6- Muhtarlar ve belediye başkanları, mera, yaylak ve kışlaklara tecavüz olduğu takdirde durumu derhal Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne, il ve ilçe müdürlükleri de valilik veya kaymakamlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu makamlarca 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi uyarınca gerekli işlemler yapılır.


 

Yorum Yaz

İsim Mail
 
Bu habere yazılan yorumlar

YAZARLAR

Tamamı