26.01.2022 19:43:54
USD (Alış - Satış) : 2.91 - 2.93 EUR (Alış - Satış) : 3.27 - 3.30

Sulamaya % 50 Destek!

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat “Vahşi sulama su kaynaklarımızı tükettiği gibi toprağımızın da verimli tabakasını alıp götürmektedir. Bunun yanında üreticilerimiz için de belirgin bir maliyet ve emekte azalma sağlayacaktır. Üreten Bolu'muzun üreten çiftçilerimizi bu imkândan faydalanarak geleceğimize yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi.

Editör : Dörtdivan DünyasıKategori : BOLULULAR11 Ocak  2022 Salı - 13:25
BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNE %50 DESTEK
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan %50 hibeli Bireysel Sulama Sistemleri başvuruları başladı.
10.01.2022 tarihinde yayınlanan uygulama rehberi ile başlayan %50 hibeli Bireysel Sulama Sistemleri Başvuruları 28 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.
Konu hakkında açıklama yapan Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, “Ülkemizde ve dünyada etkili olan su kaynaklarının azalması ve mevcut kaynakların ise verimliliklerinin düşmesi ilerisi için suyu daha verimli ve tasarruflu kullanmayı mecbur kılmıştır. Bu bağlamda Bakanlığımız da üreticilerimize bu geçişte destek vermek adına hemen her yıl bireysel basınçlı sulama sistemlerine belirli oranlarda destek vererek üreticilerimizin yanında olmaktadır. Vahşi sulama su kaynaklarımızı tükettiği gibi toprağımızın da verimli tabakasını alıp götürmektedir. Bunun yanında üreticilerimiz için de belirgin bir maliyet ve emekte azalma sağlayacaktır. Üreten Bolu’muzun üreten çiftçilerimizi bu imkândan faydalanarak geleceğimize yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi.
Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular;
Başvurular; 2022 yılı için 10 Ocak 2022’den başlayarak 28 Şubat 2022 tarihine kadar, son başvuru tarihi tatil gününe denk gelmesi halinde ilk mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından, dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılır.
Başvuruların geçerli olabilmesi için, başvuruya ait bilgiler veri tabanına girilir ve veri tabanından başvuru numarası alınır.
1-Yatırım konuları
Bu program aşağıdaki 7 (yedi) adet yatırım konusunu kapsar;
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,
f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması,
A-1. Başvuru Sahibinden İstenilecek Başvuru Belgeleri.
Hibe Başvuru Formu (EK-2); Tebliğ ve güncel Uygulama Rehberi hükümlerine göre uygun olarak doldurulmuş.
Sulama projesi; (EK-18)’de yer alan dispozisyona göre hazırlanmış.
Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu (EK-4).
4) Başvuru sahibine ait güncel Çitçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi.
5) Teknik Şartname
6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7) Yetkili Kurul Kararı(Tüzel kişiliğin başvuru için aldığı.)
8) İmza Sirküleri (Tüzel kişiliklerde yetkilendirilen kişiye ait.)
9) Varsa Genç Çiftçi / İyi Tarım Uygulayıcısı / Organik Tarım Müteşebbisi olduğuna dair Sertifika sureti / Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakını veya Gazi olduğunu gösteren belge.
10) Toprak Fiziksel Analiz Raporu (Bünye Sınıfı, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı, İnfiltrasyon Hızı/ hidrolik iletkenlik bilgilerini içeren)
11) Sulama Suyu Analiz Raporu.
12) Su Kaynağı “Kullanım İzin / Tahsis Belgesi” veya “ Yer Altı Suyu Kullanma Belgesi”.
13) Muvafakatname (Hisseli arazi başvuruları için.)
14) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişilik başvuruları için, kuruluş ana sözleşmesinde tarımsal faaliyette bulunabileceğine dair ifadeyi içeren.)
15) Başvuruda Verilecek Taahhütnameler
16) Arazi Tahsisine Dair Resmi Belge Onaylı Sureti; Arazi Mülkiyeti “tahsisli” başvurular için.
17) Kiralama Belgesi; Arazi kiralayarak yapılacak başvurular için, arazi kiralama belgesi onaylı sureti,
18) Diploma onaylı sureti; Sulama projesini hazırlayan yetkili Ziraat Mühendisine ait diploma ve ziraat mühendisleri odası kayıt belgesi sureti. (24/1/1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” kapsamında yetkili)
19) Firma veya kurumlarca hazırlanan projeler için projeyi hazırlayan yetkili kişinin bünyelerinde çalıştığına ilişkin belge (sigorta sicil no)
20) Adli Sicil Kaydı; Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi,
Başvuru sahibi anonim şirket ise yönetim kurulu üyeleri
Başvuru sahibi limited şirket ise şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)
Başvuru sahibi limited şirket ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi yok ise şirket ortakları
Başvuru sahibi kollektif şirket ise şirket ortakları adına istenilecektir.
Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır.
Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50' sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000 TL'yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Hibeye esas proje tutarının yüzde birini aşmamak kaydı ile proje hazırlama giderleri hibe desteği kapsamındadır.
Bilgi için Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurulabilir.
Uygulama rehberine ulaşmak için TIKLAYINIZ.


 

YAZARLAR

Tamamı