07.03.2021 14:37:20
USD (Alış - Satış) : 2.91 - 2.93 EUR (Alış - Satış) : 3.27 - 3.30
Yasin ŞEN
22 Şubat 2021 Pazartesi

DÖRTDİVAN MANİLERİ - II

DÖRTDİVAN MANİLERİ - II
Dörtdivan manilerinde halkın yaşanan olaylar karşısında sergilediği tavrın ve düşüncelerinin bir resmini buluruz. Bu açıdan maniler yöre halkını tanımada bize yardımcı olabilecek türlerden birisidir. Bu yazıda da ilçede derlenen diğer manilere yer vermek istiyoruz:
A benim Gülizarım
Sen söyle ben yazarın
Mahkemeye varınca
İfademi bozarım

Derelerin uzunu
Gıramadım buzunu
Aldım şeher gızını
Çekememedim nazını

Bahçalarda pırasa
Dallarına gar yağsa
Gızla gocasuz galsa
Oğlanlara yalvarsa

Karşıda otur yarim
Ayağı potin yarim
Her gaveyi içerken
Aklına götür yarim

Bugün hava garardı
Benim gönlüm daraldı
Hayırlı yar olaydı
Beni burda arardı

İki tahta çaktıla
Arasından baktıla
On beşime girmeden
Bana nişan daktıla

Garşıda gara çalı
Garılup durma çalı
Beni sana vermezle
Git şurdan sıracalı

Hedi gidem yaylaya
Yayla gapanlarına
Gız ben seni verecin
Davar çobanlarına

Ey maşallah maşallah
Sen benimsin inşallah
Deliye gavuşmaz derle
Gavuşuruz inşallah

Pencereden el eder
Gaşları gel gel eder
Senin orda duruşun
Beni burda del’eder

Cumadan üzüm aldım
Sapını uzun aldım
Çok söyleme gayınna
Oğlundan izin aldım

Çarşıda hedik gaynana
Dişleri gedik gaynana
Oğlun çerez götümüş
Sensiz yidük gaynana

Gaşları gara yârim
Gözleri ala yârim
İşte ben gidiyom
Mum yak da ara yârim

Üzüm koydum gevziye
Hanım gitmiş gezmiye
Ben daha güççüğün
Telli üçkür çezmiye

Şu dağları delmeli
Ununu elemeli
İçerim âh ediyor
Yâr seni görmeyeli

Altun tabakda pekmez
Al yanaktan kim öpmez
Senin yolladığın harclık
Benim süsüme yetmez

Armutu ben dişledim
Sapını gümüşledim
Ben yârimin adını
Gömleğime işledim

Karşıda goyun guzu
Goyuna verin duzu
Goyun ne eylesin duzu
Dengine verin gızı

Ekinler ekilecek
Güzeller seçilecek
Gasafet çekme yârim
Şerbetin içilecek

Karşıda herk otlanu
Bu derde kim katlanu
İkimizin aşkına
Havala bulutlanu

Yayla yolu beklerin
Vay benim emeklerim
Emeklerüm dedükçe
Sızlıya bileklerim

Dere boyu giderin
Gara goyun güderin
İkimizi görmüşle
İnkar bari ederin

Dağları delük sandım
Yâri uyanık sandım
Açtım baktım yorgana
Atılmış pamuk sandım

Garşıda durma oğlan
Bıyığın burma oğlan
Beni sana vermezle
Ah çekip durma oğlan

Garşıdan gelenlere
Yağ guydum fenerlere
Annem beni verecek
Askerden gelenlere

Ak tavuk gara tavuk
Biz bunu vuramaduk
Güzellerin aşkına
Gurbette duramaduk

Yalınız evde kaldım
İnce fikire daldım
Gapılar açuluken
Yarimi geliyo sandım

Ak saman sarı saman
Sallan sevdüğüm sallan
Eller düğün ediyo
Bizim düğün ne zaman

Geceler ayaz yârim
Mintanı beyaz yârim
Bisikletin üstünde
Bana mektup yaz yârim

Karşıda tabanım var
Dikili sabanım var
Elin oğlu vurulmuş
Benim ne habarım var

Ekinler orak orak
Gittiğim yollar ırak
O gittiğin yollara
Postaya mektup bırak

Ocak başı delinsin
Sen bi taze gelinsin
On beş kocaya varsan
Son nikahda benimsin

Bağ bana
Bahçe sana bağ bana
Değme zincir kar etmez
Zülfün teli bağ bana!

Arpa ektim bir evlek
Dadandı gara leylek
Yazın beraber idik
Gışın ayırdı felek

Ambar altında cecük
Bacakları güçücük
Benüm sevdüğüm oğlan
Dünyalarda birücük

A benim ahti yarim
Gönlümün tahtı yârim
Yüzünde göz izi var
Sana kim baktı yârim

Bunara varmadın mı
Gül koydum almadın mı
Hey şu zalimin kızı
Beni hiç anmadın mı

Tren gelir yayladan
Alayları yarmadan
Nişanlını el aldı
Kaygısız yatar oğlan

Yasin ŞEN
Dörtdivan ÇPAL
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Tüm yazarlar için tıklayın